SẢN PHẨM Đàn Guitar/ Ukulele Đàn Piano Đàn Organ Amplifier & Monitor EFFECT (Phơ Guitar) cỗ Kèn/ Hơi vật dụng Phòng Thu Âm Thanh chuyên nghiệp hóa Thiết Bị Nghe chú ý TRỐNG Phụ kiện giá chỉ Sốc reviews Chứng Nhận chia sẻ Hợp Âm Đại Lý đoạn clip Tuyển Dụng Liên Hệ

Bạn đang xem: Trường ca sữa đậu nành

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu

Xem thêm: Thơi Trang Công Sở Eva Moda, Sang Trọng Cùng Với Thời Trang Công Sở Eva De Eva

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
*

Ngày xưa. Em bán sữa đậu nành. Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh Em ! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe pháo màu xanhNgày nay em bán sữa đậu nành Ngày ni em đạp chiếc xe cộ màu xanh Em! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanhNgày mai em bán sữa đậu nành Ngày mai em đạp chiếc xe cộ màu xanh Em! Chính em ngày mai đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe pháo màu xanhRồi con trẻ của mình cũng bán sữa đậu nành Rồi con trẻ của mình cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! con em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe pháo màu xanhRồi cháu em cũng bán sữa đậu nành Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! cháu em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhRồi chắt em cũng bán sữa đậu nành Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe cộ màu xanh Ôi! chắt em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhNhà em ai cũng bán sữa đậu nành Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Cả nhà em như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhRồi tôi ca bán sữa đậu nành Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Bài ca chỉ có thế Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanhRồi ca chấm dứt đi uống sữa đậu nành Rồi ca hoàn thành đi đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Tài năng chỉ có thế Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe cộ màu xanh