Để có thể thiết kế được Áo Vest Nam đẹp, điều đầu tiên các bạn phải nắm được phương pháp Thiết Kế Áo Vest Nam, rồi tiếp tới các bước May Áo Vest Nam.Bài này, mình phân chia sẽ đến chúng ta hoàn chỉnh cách thức Thiết Kế cùng với tiến trình May Áo Vest Nam, đó là căn bản để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Áo vest nam: phương pháp thiết kế và quy trình may hoàn chỉnh

I: Số Đo người mẫu Thiết Kế Áo Vest Nam.


*

*Chiều cao khung hình : 170cm*Dài áo: 74cm*Dài eo sau: 42cm*Rộng vai: 44cm*Xuôi vai: 5cm*Dài tay: 60cm*Vòng cổ: 38cm*Vòng ngực: 88cm*Vòng bụng: 74cm*Vòng mông: 92cm*Hạ nách sau: 22cm*Hạ nách trước: 24.5cm*Cử cồn ngực: 7cm*Cử hễ nách: 2.5cm

II: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO VEST NAM

1: Thân sau.

1 Xác định những đường ngang

Kẻ mặt đường thẳng tuy nhiên song và biện pháp mép vải vóc 1,5cm,dựa vào đó để kẻ các đường sau.

AB nhiều năm áo = 74cm

AC hạ xuôi vai = số đo – 2cm mẹo cổ = 3cm

AD hạ nách sau =số đo hạ nách + 2,5cm cử rượu cồn nách = 22cm +2,5cm = 24,5cm


AE hạ eo sau =số đo hoặc = 50% DA + 5cm = 42cm

EF hạ mông = 16cm mang đến 18cm

Từ những điểm A,B,C,D,E,F ta kẻ các đường trực tiếp vuông góc cùng với AB

2 Vẽ sinh sống lưng

AA1 =0.3cm

DD1 =1cm

EE1 =2.5cm

FF1 =BB1 =EE1 + 0.5cm = 3cm

Vẽ sống lưng qua A1 ,D1, E1, F1,B1.

3 Vòng cổ,vai :

A1A2 : ngang cổ 1/6 vòng cổ +1.5cm = 7.8cm

A2A3 : mẹo cổ = 2cm

CC1 : rộng vai 1/2 số đo + 0.5cm =22.5cm

C1C2 :1cm ( C2 nằm nhắm đến phía trong C1 )

4 Vòng nách

D1D2 : rộng lớn thân sau 2/10 vòng ngực + 2.5cm =20.1cm

D2D3 : dông đầu sườn = 3cm

D3D4 =0.7cm ( D4 nằm kế bên D3 )

E1E2 : rộng eo 2/10 vòng eo 1.5cm mang đến 2cm = 16.5cm

Nối C2 và E2

Vẽ vòng nách trường đoản cú C1 tiếp xúc với khoảng giữa C2D3 và đến D4 .

5 Sườn ,gấu

F1F2 rộng lớn mông = E1E2 + 0.5cm =17cm

B1B2 = F1F2

B2B3 = 0.3cm

6 Cách cắt , cộng đường may

Vòng cổ , vòng nách chừa 1cm

Sườn vai chừa 1.5cm

Sườn thân chừa 1.5cm


*

2: Thân Trước.

2.1 Xác định những đường ngang:

kẻ đường gập nẹp AB tuy vậy song và cách mép vải vóc 3cm

kẻ đường giao khuy A1B1 song song mặt đường gập nẹp và cách đường gập nẹp 1.7cm

đặt thân sau lên thân trước thế nào cho đường AB thân sau tuy nhiên song đường gập nẹp . Lịch sự dấu những đường ngang D ,E , F , B lần lượt giảm đường gập nẹp và giao khuy tại DD1 , EE1 , FF1 cùng BB1

Sa gấu BB2 = 2% vòng bụng = 1.5cm

Hạ nách trước AD = số đo hạ nách trước + cử hễ nách – (2cm mẹo cổ + sa gấu ) +1cm = 24.5cm + 2.5cm – (2cm + 1.5cm )+ 1cm = 24.5cm

AA1 = 1.7cm

AA2 = độ phưỡn = 4% vòng ngực – 0.8cm = 2.7cm

A2A3 = 1.7cm

D1D2 = 0.5cm

2.2 Vòng cổ , vai :

A3A4 : ngang cổ =1/6 vòng cổ + 2cm = 8cm

A4A5 : hạ cổ =1/6 vòng cổ + 2.5cm = 8.5cm

Từ A5 kẻ vuông góc với A4A5 cắt đường giao khuy tại A6

Nối A4A6 đem A7 làm cho điểm giữa

Nối A7A5 rước A7A8 =1/3 A7A5

Lấy A4C : vai nhỏ thân trước = vai con thân sau – 0.5cm

Vẽ vòng cổ trường đoản cú A4 qua A8 cùng dưới A6

Từ A4 vẽ con đường hạ xuôi vai A4C và giải pháp đường ngang A = 5cm ( điểm C phương pháp đường ngang A= 5cm )

2.3 Ve áo :

A4V = 2.5cm

Chân ve EV1 = ± 1cm

Nối mặt đường bẻ ve VV1 cắt vòng cổ tại V2

V2V3 : độ xuôi vai = 5cm đến 6cm

V3V4 = bạn dạng ve = 5-6 cm

2.4 Vòng nách :

D2D3 : rộng khoanh ngực =2/10 vòng ngực + 2.5cm = 20.1cm

D3D4 : rộng lớn khoanh nách =1/10 vòng ngực + cử hễ ngực = 16cm

Từ D4 vẽ vuông góc với D3D4 kéo dãn cắt mặt đường ngang eo trên E2

Dông đầu sườn D4D5 = 3cm = D2D3 thân sau

Từ D3 kẻ trực tiếp lên phía trên cắt con đường C trên C1

D’ 3D11 = 4.5cm

D3D6 = 5.5cm

Nối D’3D6 lấy điểm thân là D7 nối D7D3 lấy D7D8 =1/3 D7D3

Vẽ vòng nách trường đoản cú C qua D’3 cho D8 ra D6

D’6 thấp rộng D6 là 0.7cm

D4D9 = 4.5cm

Vẽ phần vòng nách sót lại từ D’6 cho D9 với D5

2.5 Sườn , gấu :

E2E3 = 1.5cm

F1F2 = rộng lớn ngang mông =1/2 vòng mông + cử đụng + 2.2cm ( rộng tách sườn ) – F1F2 thân sau = 38.2cm

Vẽ sườn áo trường đoản cú D5 cho E3 ,F2 và B4 ,B3B4 = 0.3cm


*

2.6 Gót nẹp :

FN = 1cm

N1B1 = 7cm

N2B1 = 3.5cm

N3B2 = 9cm

2.7 Túi cơi :

T bí quyết A4 trung bình =1/3 dài áo = 25cm

TD2 =1/2 D2D3 + 1.5cm = 11.5cm

Từ T vẽ tuy vậy song D2D3

T1T2 : rộng mồm túi =1/10 vòng ngực + 1 = 9.8cm

Từ T1T2 kẻ trực tiếp góc D2D3 về phía trên

T2T3 : chếch miệng túi = 0.7cm

T3T4 = T2T5 : cao miệng túi ( bạn dạng cơi ) = 2.3cm

2.8 Túi bên dưới :

Vẽ 1 con đường thẳng tuy nhiên song BB3 và cách BB3 =1/3 dài áo – 1cm =24cm

Từ T vẽ đường tâm tách ngực song song con đường giao khuy cắt miệng túi trên S với eo tại S2

Lấy ST6 = 2.5cm về phía nẹp

Rộng miệng túi dưới T6T7 =3/4 D2D3 + 0.5cm = 15.5cm

Cao nắp túi = 5cm

Góc túi phía nẹp áo vẽ tròn , góc túi phía sườn áo vẽ vuông

2.9 Chiết ngực :

Đầu chiết bí quyết chân cơi 5cm = TS1

Rộng giữa tách S3S2 = S2S4 = 0.7cm

Rộng đuôi tách SS5 = SS6 = 0.6cm

2.10 Chiết sườn :

D’6 là đầu tâm tách sườn

Đầu chiết D10D6 = D’6D11 = 0.8cm

Nối cạnh tách sườn D10T7 cắt eo trên S8

Rộng giữa tách S8S7 = S7S9 = 1cm

Rộng đuôi phân tách T7T9 =1cm

Nối mặt đường tâm phân tách D’6S7 cùng T8

Nối cạnh chiết trong D11S9 cùng T9

2.11 Chiết bụng ( tách mông ) :

Cạnh chiết kế bên : tự T7 vẽ chiết bụng tuy nhiên song mặt đường giao khuy trực tiếp xuống gấu áo

Tâm chiết tuy nhiên song và giải pháp cạnh chiết xung quanh 1.1cm

Cạnh phân tách trong tuy vậy song và cách tâm chiết 1.1cm

2.12 phân chia khuy :

Khuy trên cùng ngang chân ve sầu xuống 1cm đến 2cm , khuy thứ 2 ngang miệng túi dưới

2.13 Cách cắt , cộng nét chỉ may :

Vòng cổ chừa 1cm

Vòng nách chừa các 1cm

Sườn vai chừa 1.5cm

Sườn thân chừa 1.5cm

Ve nẹp chừa số đông 1.5cm

Lai áo ( phần gấu áo ) chừa 4cm

3: Tay Áo.


*

Mang lớn :

Kẻ 1 con đường thẳng song song tua dọc vải bí quyết mép vải vóc 1cm

AB : dài tay = số đo + 2cm = 60cm

AC : Hạ mang tay = sâu nách tay ( D3C1 ) – 3cm = 19.5cm – 3cm =16.5cm

AD : Hạ khủy tay =1/2 dài tay + 5cm = 35cm

Đầu tay :

CC1 : rộng bắp tay =4/3 rộng khoanh nách – 0.5cm = 20.5cm

CC1 : bao gồm độ rộng về tối đa là 21cm

C1C2 = 2.5cm

Từ C1 kẻ vuông góc CC1 kéo dài về 2 phía ,cắt những đường A tại A1 ,đường D trên D1 ,đường B trên B1

C3 là vấn đề giữa của CC1

Từ C3 kẻ vuông góc CC1 về bên trên cắt AA1 tại A2

Lấy C1C’1 = 3cm

AA3 =1/3 AC + 0.5cm = 6cm (đối với người tí hon ,trung bình là =1/3 AC )

A3A4 : gục sống tay = 1cm

Nối A2A4 , nối A2C’1 , nối C’1C2

A2A’2 =1/2 A2C’1 – 2cm = 6.5cm

A1A’1 =1/2 A1A2 – 0.5cm

Vẽ đầu tay từ bỏ A4 mang đến A2 . Ngay điểm thân đoạn A2A4 đánh cong 1.3cm .Tiếp tục vẽ tự A2 xuống C’1 với ra C2 . Tức thì điểm A’2 tiến công cong 2.6cm cho 2.8cm . Nối A’1C’1 , phụ thuộc đường nối từ bỏ A’1 mang lại C’1 để vẽ A’2C2

Bụng tay :

CC2 = DD2 = BB2

D3 là vấn đề giữa của D1 và D2

Vẽ bụng tay từ bỏ C2 qua D3 xuống B2

Lấy D3D4 = 2.5cm

Vẽ mặt đường gập bụng tay mang lớn từ C’1 qua D4 ,B1

Sống tay , cửa ngõ tay :

DD5 = 0.8cm

B1B3 = cửa ngõ tay =3/4 BB1 = 15cm

B3B4 =1cm

B1B5 =1cm

B2B6 = 0.8cm

Mang nhỏ :

Gục sinh sống tay mang bé A4A5 = 1cm

Vẽ sống tay mang con từ A5 qua vào C5 với xuống D5

Nối A5C3 vẽ gầm tay từ A5 mang đến C3 , tấn công cong tức thì đoạn giữa A5C3 1.5cm. Kế tiếp lấy C4 đối xứng C2 cùng vẽ hoàn hảo gầm tay từ C3 mang đến C4

Lấy D6 đối xứng D3 , B7 đối xứng B6 , vẽ mặt đường bụng tay mang nhỏ tuổi từ C4 qua D6 với xuống B7

Cách cắt ,cộng mặt đường may :

Đầu tay ,gần tay cắt nát đường vẽ thiết kế

Bụng tay chừa 1.5cm

Sống tay chừa 1.5cm

Cửa tay chừa 4cm lai

Đầu sinh sống tay từ cửa tay đo lên 9cm chừa dư 4cm ( để triển khai thép tay )

4: Cổ Áo.

Vẽ mặt đường thẳng bẻ ve sầu V1V về phía trên

VV5=1/2 VC thân sau

V5V6 = 0.5 cm

Vẽ mặt đường can cổ thân sau trực tiếp góc mặt đường bẻ cổ

V6V7 = 2.8 cm

V5V8  = 3.6 cm

5: Miếng Đắp.

Lấy con đường thẳng tuy nhiên song cùng với BB3 và biện pháp BB3 =1/2 domain authority – 1cm = 24cm làm chuẩn.

Lấy hồ hết ra phía 2 bên mỗi mặt 10cm, cạnh trên trùng với con đường nẹp ve.

G2 G4 = G2G3 = 10cm

G2G5 = 14cm

Nối G5 với G4, G5 cùng với G3. Ta được miếng đáp hình tam giác.

Xác định khuy : G5G6 = 1.7cm

Khuy miếng đáp nằm trên phố ngang mồm túi dưới.


*

6: Nẹp Ve.

Đặt thân trước lên vải vóc để giảm ve nẹp sao cho canh sợi trùng nhau.Vẽ theo mép giảm của thân trước ở các vị trí : đường vai, vòng cổ, ve nẹp.

Vẽ 1 mặt đường thẳng biện pháp B1 = 6cm ,song tuy nhiên với mặt đường giao khuy và cắt lần lượt những đường ngang F ,đường E tại N5 ( N5E: ngang chân ve sầu phía trong có độ rộng khoảng chừng 8cm).tiếp tục nối với A4 ,tại điểm thân đoạn N5A4 đánh cong 0.5cm.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến Năm 2021

Tiếp tục ta vẽ đối xứng V7V8  để hoàn hảo miếng nẹp ve.


7: Các cụ thể Khác.

Túi cơiViền túi cơi ( vải bao gồm ):

Vải chính có chiều ngang và theo hướng dọc trùng với canh sợi ngang và canh sợi dọc của thân trước chính

Chiều ngang = rộng miệng túi + 3cm ( 14cm )

Chiều dọc = 12 cm

Đáp túi cơi ( vải thiết yếu ) :

Vải thiết yếu canh tua xéo

Chiều ngang = rộng miệng túi + 3cm ( 14cm)

Chiều dọc = 6cm

Lót túi cơi ( vải vóc lót ) :

Vải lót gồm chiều ngang và chiều dọc củ trùng cùng với canh gai ngang và canh sợi dọc của thân trước chính

Chiều ngang = rộng miệng túi + 3cm ( 14cm)

Chiều dọc = 14cm


2. Túi dưới

Viền túi bên dưới (vải chính)

Vải thiết yếu canh gai xéo ( thiên gai 45 độ )

Chiều ngang = rộng miệng túi + 4cm ( đôi mươi cm )

Chiều dọc = 10cm

Nắp túi bên dưới ( vải chủ yếu mặt kế bên , vải lót phương diện trong )

Vải bao gồm có chiều ngang và chiều dọc trùng cùng với canh tua ngang với canh sợi dọc của thân trước chính

Chiều ngang = rộng mồm túi thành quả + 3cm ( 18cm )

Chiều dọc =10cm

Lót túi dưới ( vải lót )

Vải lót có chiều ngang và theo hướng dọc trùng với canh sợi ngang cùng canh gai dọc của thân trước chính

Chiều ngang = rộng miệng túi + 4cm ( 20cm ) Chiều dọc cao hơn nữa miệng túi 3cm cho vị trí gập gấu ( 28cm)


3. Túi Then.

Viền túi then (vải chính)

Vải chính có chiều ngang trùng với canh gai dọc thân trước chủ yếu và chiều dọc củ trùng với canh sợi ngang thân trước chính

Chiều ngang = rộng miệng túi + 4cm ( 16cm )

Chiều dọc = 4cm

Viền then ( vải lót )

Vải lót canh gai xéo ( thiên sợi 45 độ )

Chiều ngang = rộng miệng túi + 4cm ( 16cm )

Chiều dọc = 5cm

Dây khuy ( vải vóc lót )

Vải lót canh tua xéo

Chiều ngang = 16cm

Chiều dọc = 2cm

Lót túi then ( vải vóc lót )

Vải lót gồm chiều ngang và chiều dọc củ trùng cùng với canh tua ngang và canh tua dọc của thân trước chính

Chiều ngang = rộng miệng túi + 5cm ( 17cm )

Chiều dọc = 16cm ( lót túi then nhỏ tuổi )

Chiều dọc = 19cm ( lót túi then khủng )

Lưỡi con gà ( vải lót )

Vải lót có chiều ngang và chiều dọc trùng cùng với canh gai ngang cùng canh tua dọc của thân trước chính

Chiều ngang = 10cm

Chiều dọc = 10cm


4. Túi ciga.

Viền túi ciga ( vải vóc lót)

Vải lót tất cả chiều ngang và chiều dọc trùng với canh sợi ngang với canh sợi dọc của thân trước chính

Chiều ngang = 12 cm

Chiều dọc = 12 cm

Lót túi ( vải lót )

Vải lót bao gồm chiều ngang và chiều dọc trùng với canh sợi ngang với canh gai dọc của thân trước chính

Chiều ngang = 14 cm

Chiều dọc = 22 cm


6. Mọng tay.

Miếng lần đầu ( vải chủ yếu )

Vải chủ yếu canh sợi xéo

Chiều ngang = 36cm

Chiều dọc = 4cm

Miếng thứ hai ( vải chủ yếu )

Vải thiết yếu canh tua xéo

Chiều ngang = 32cm

Chiều dọc = 3cm


2. Thân trước

Đặt ve áo vào giao nhau cùng với lớp vải lót 1.5cm ( tính từ con đường thành phẩm ). Canh tua dọc của nẹp với lót song song nhau, để thân bao gồm lên vải vóc lót. Vẽ lại theo thành phẩm các nét may : sườn vai, vòng nách, sườn thân, gập gấu và đường ráp ve thanh lịch vải lót. Sau đó thiết kế thân lót dư ra so với những đường sản phẩm thân chính như sau : sườn vai dư ra 1cm, con đường ráp ve sầu dư ra 1.5cm, sườn thân dư 3cm tính từ bỏ ngang ngực mang lại eo, từ eo cho lai dư ra 2cm,đường gập phần gấu áo dư 2cm.

Sang vết vị trí phân tách sườn, rộng đầu chiết 1.5cm, đuôi chiết vuốt nhọn. Sang vệt vị trí túi cơi lịch sự thân lót và ve áo.


3. Tay Áo

Mang Lớn:

Đặt sở hữu tay khủng thân thiết yếu lên vải vóc lót làm sao cho canh dọc của tay bao gồm trùng cùng với canh dọc tay lót. Vẽ lại theo thành phẩm những đường sau : bụng tay, sống tay, đầu tay và con đường gập gấu lai tay lịch sự vải lót. Kế tiếp thiết kế mang tay béo thân lót dư ra so với các đường kết quả thân chủ yếu như sau : đầu tay cùng bụng tay 2cm, sinh sống tay thân lót vẽ lớn hơn sống tay thân bao gồm 1.5cm,đường gập gấu lai dư ra 2cm.


IV: PHƯƠNG PHÁP pha DỰNG, ĐỆM NGỰCDựng ngực

Đặt thân trước lên lớp dựng sao cho canh sợi dọc của thân thiết yếu trùng cùng với canh tua dọc của dựng. Vẽ lại theo kết quả các đường chỉ may : vòng cổ, sườn vai, vòng nách, ve nẹp.Sau đó thi công dựng ngực dư ra so với những đường kết quả thân thiết yếu như sau : vòng cổ, sườn vai, vòng nách, ve nẹp dư ra những 2cm.

Cạnh trong của dựng cách chiết sườn 1cm và vòng xuống dưới eo, cách túi bên dưới 3cm. Đuôi dựng kéo thẳng từ tâm tách dựng xuống khỏi phần gấu áo thân bao gồm 5cm. Quý phái dấu đường bẻ ve từ thân chính sang dựng. Sang vệt đầu tâm phân tách ngực của thân thiết yếu xuống dựng hoặc sang lốt lại điểm T. Đầu tâm tách dựng bí quyết điểm T 3cm hoặc cao hơn nữa tâm phân tách thân 2cm, rộng phân tách 3cm.


2. Đệm ngực

Đệm ngực thiết kế lùi so mặt đường bẻ ve cùng sườn vai 1cm.

Vòng nách kiến tạo trùng với vòng nách thân chính.

Chiều nhiều năm đệm ngực giải pháp miệng túi bên dưới 6cm.

Đầu chiết đệm ngực phương pháp điểm T 3cm.

Tâm chiết nằm phía hai bên và giải pháp đều đối với tâm phân tách dựng ngực 7cm. Rộng phân tách 1cm. Cạnh vào đệm ngực phía sườn biện pháp dựng 2cm.

V: XÂY DỰNG BỘ MẪU KỸ THUẬT

1: Xây dựng bộ mẫu phân phối thành phẩm:

a: vải chính


VII: QUY TRÌNH MAY ÁO VESTON NAM

PHẦN 1: QUY TRÌNH MAY THÂN CHÍNH

QUY TRÌNH MAY THÂN TRƯỚC CHÍNHBổ chiếtMay chiết ngựcMay phân tách sườn, phân tách môngMay túi cơiMay chân cơiỦi chân cơiMay đáp cơiBọc viền cơi và mổ túiMay túi dướimay viền túimay mí viềnmay gói viềnmổ túimay chặn 2 đầu túimay nắp túimay nắp túi váo túiMay lộn miếng đápủi keo dán giấy hột vào mặt trái của miếng đápđặt 2 mặt yêu cầu vải úp vào nhau, may biện pháp keo 1mm theo chữ V( như hình vẽ)gọt đều phương pháp mép 5mm rồi lộn raủi lé mí 2mm.QUY TRÌNH MAY TAY ÁOMay bụng tayMay sống tay

PHẦN 2: QUY TRÌNH MAY THÂN LÓT VÀ CHỦI DỰNG

QUY TRÌNH MAY THÂN LÓTTHÂN TRƯỚCMay tách sườn thân lótMay túi thenMay túi xigaMay miếng đáp vào nẹp veLấy lốt vị trí miếng đáp trên nẹp veMay lược định hình miếng đáp vào nẹp veMay lót vào nẹp veTAY ÁOMay bụng tayMay sinh sống tayQUY TRÌNH MAY CHỦI DỰNGMAY CHIẾTMAY CHỦI DỰNGLƯỢC DỰNG VÀO THÂN

PHẦN 3: LẮP RÁP THÂN LÓT VÀO THÂN CHÍNH

MAY XẺ TÀ 2 BÊNMay mặt đường sườn thân trước thiết yếu với thân sau thiết yếu (may cho tới điểm bửa tà lại mũi)May mặt đường sườn thân trước lót cùng với thân sau lót (may qua diểm xẻ tà của thân chính 1cm)Lược định hình thân lót với thân chínhBấm bổ thân trước lót và thân trước thiết yếu ( bấm xéo từ bên trên xuống)May lộn thân trước lót cùng với thân trước thiết yếu từ điểm bổ xuống dưới bí quyết lai 1.5cmỦi cấp tà thân sau 4cmỦi rẻ con đường sườn thân chính, thân lótLấy lốt từ con đường ủi cấp vào 3cm. May lộn góc khăn của tà thân sauỦi đến êm góc khănMay lộn tà sau của thân lót với tà thân bao gồm (may từ bỏ điểm xẻ xuống giải pháp lai 1.5cm )May ngăn lưỡi gàMAY ĐƯỜNG SỐNG LƯNG THÂN SAU CHÍNHSang vết thân ngoài xuống thân lótMay tự họng cổ cho đến khi kết thúc phần vải vóc của gập gấuỦi rẻ sống sườn lưng từ họng cổ mang lại gập gấuMAY ĐƯỜNG SỐNG LƯNG THÂN SAU LÓTMay từ họng cổ cho đến khi kết thúc phần vải vóc của gập gấuỦi phải chăng sống lưng từ họng cổ đến gập gấuMAY LAI ÁOMAY CỔRáp vai bé thân chínhRáp vai con thân lótRáp vòng cổ thân sauỦi rẻLấy dấu phần cổ áo lạiLấy lại đường may cổ áo và nẹp ve sầu cổ áoMay lộn nẹp ve với thân trướcỦi nẹp veỦi mặt đường bẻ veMay phần bên ngoài cổ áo với vòng cổ thân sauỦi vội vàng vải thừa lên trênLược và luôn luôn vòng cổ thân sauỦi đường bẻ cổ áoRÁP TAY LÓT VỚI TAY CHÍNH VÀ TRA TAY VÀO ÁOLượt ghim sinh sống tay lót với sống tay chínhMay cửa tay lót vào tay chínhTra tayLượt tra tayKiểm tra độ lãng, quắpTay áo lãngTay áo quắpMay vòng náchLượt đệm vào đầu vaiLượt vòng nách thân lót vào vòng nách thân chínhLượt, núm lót tay vào vòng náchCÁC CÔNG ĐOẠN TRANG TRÍ KHÁCĐột nẹpThùa khuyĐính nút nẹpĐính nút nẹp tayKết bọ veỦi hoàn chỉnh sản phẩm