1.

Bạn đang xem: Top 10 Câu Chuyện Về Phật Giáo Hay Và Bài Học Ý Nghĩa Qua Đó

Gớm Ngạ Quỷ Báo Ứng: “Tôn giả Mục-Kiền-Liên là vị tất cả thần thông cầm đầu trong sản phẩm Đệ tử của đức Phật, nên có khả năng thấy rõ sự báo ứng thiện ác của toàn bộ chúng sinh trong sáu hàng không lẫn lộn. Bấy giờ, ở bờ sông Hằng có một bé Quỷ hỏi Tôn giả rằng: Tôi các lần cử động thân thể thì lửa bốc cháy toàn thân, gian khổ vô cùng thiết yếu chịu nổi, là vì tội gì gây nên?

Tôn mang đáp: Khi còn giúp người, ngươi vui thích sát hại chúng sinh để nhậu nhẹt nên lúc này phải chịu khổ cực ấy, tuy nhiên quả báo xác nhận thì sẽ chịu ở Địa Ngục.

Một nhỏ Quỷ dị thường bị cực khổ do nhức đầu và nam căn lở loét, hỏi Tôn giả vì chưng tội gì tạo nên? Tôn đưa đáp: Khi còn hỗ trợ người, ngươi đang tà dâm sinh hoạt trong khuôn viên thanh tịnh của Tháp, Miếu; nên bây giờ chịu trái báo ấy. Một con Quỷ khác thường ở hầu hết chỗ bất tịnh để ăn uống các đồ nhơ bẩn bẩn, thân thể bị bám đầy hóa học ô-uế, hỏi Tôn giả do nguyên nhân gì?

Tôn giả đáp: Đời trước, ngươi là một trong Bà-la-môn hoài nghi Phật pháp, thường đem thực phẩm dơ bẩn bố thí cho những Sa-môn trì Giới thanh tịnh; vì tại sao đó, nên bây giờ phải chịu đựng khổ báo ô-uế như vậy.”

2. Ghê Đại Tập: “Có một bé Rồng mẫu mù mắt, trong miệng thối nát bầy nhầy như phân giải, bao gồm vô số côn trùng nhỏ rúc rỉa ăn uống uống, ngày tiết mủ tuôn chảy; thân thể thì bị những loài loài ruồi độc gặm xé. Với trung ương đại tự đại bi, đức phật rất kính yêu con rồng mù ấy, Ngài hỏi: vày nhân duyên gì nhưng mà con cần mang cái thân khổ cực như thế?Rồng đáp: Đời này con đề nghị chịu dòng thân khổ sở, không giây phút nào dừng nghỉ như vậy, do bởi vì trong thừa khứ vào thời ông phật Tỳ-Bà-Thi giáo hoá, con là 1 Tỷ-kheo Ni thường nghĩ tới sự việc dâm dục và đã phạm Giới dâm trong ngôi Già-lam; lại còn ước muốn nhiều tài thứ của kẻ khác, đã thọ nhận vô số vật cúng nhường nhịn của Thí chủ. Bởi vì vậy, con đã trải qua chín mươi mốt kiếp chịu đủ đầy đủ khổ đau trong ba đường ác dữ, xin đức ráng Tôn đại bi cứu vớt mang đến con. Bấy giờ, đức cầm Tôn cần sử dụng tay rảy nước bên trên thân con Rồng, tức thì tất cả sự nhơ bẩn nhớp đều trở thành mất, đôi mắt hết mù thấy rõ đông đảo vật. Rồng hướng về đức Phật xin được thọ Tam quy, với tâm đại tự bi, đức phật truyền pháp Tam quy mang lại Rồng.”

3. Ghê Hộ Khẩu: “Có một Ngạ Quỷ hình tướng khôn xiết xấu xí, thân thể bị lửa bốc cháy, trong miệng trườn ra vô số con giòi, máu mủ tuôn tung hôi hám, rong chạy mọi nơi, kêu gào thảm thiết. Bấy giờ, A-la-hán Mãn Túc hỏi Ngạ Quỷ rằng: Trong quá khứ nhỏ đã tạo nên tội gì, nhưng mà đời này bắt buộc chịu quả báo đau khổ như vậy?Ngạ Quỷ đáp: Trong quá khứ, con là một trong những Sa-môn, vị luyến nhớ tiếc tham chấp gia tài không giờ làm sao quên, yêu cầu chẳng duy trì gìn Oai-nghi, Giới Cấm, há miệng to thì nói thô ác, nếu thấy ai tinh tấn giữ lại Giới lại thường chửi rủa huỷ báng, nhìn bởi nửa bé mắt đầy ác cảm, lại còn tự thị giàu có mạnh khoẻ để sản xuất vô lượng tội lỗi; tiếng đây, suy nghĩ lại rất ăn năn hận nhưng không có gì kịp nữa, xin Tôn giả lúc về cõi Diêm-phù-đề, phải kể lại hình tướng thiếu thẩm mỹ của con để răn bảo những Tỷ-kheo hãy khôn khéo bảo hộ khẩu nghiệp, đừng lúc nào vọng ngữ.”

4. Khiếp Hiền dại dột Nhân Duyên: “Tôn mang Xá-Lợi-Phất thấy một nhỏ Quỷ Chó hai chân bị què vị trí đất, rượu cồn lòng từ bỏ bi liền đem thực phẩm khất thực trong bình bát cho nó và bởi nó thuyết pháp. Dựa vào được nghe pháp, khi chết Quỷ Chó được thác sinh làm bé của một mái ấm gia đình Bà-la-môn sống nước Xá-Vệ, thương hiệu là Quân Đề. Sau đây xuất gia làm Đệ tử ngài Xá-Lợi-Phất, và được học tập tập những môn Phật pháp buộc phải tâm ý được khai mở, lại kiên định giữ Giới Cấm, vì vậy được bệnh quả vị A-la-hán. Dựa vào đó, thấy rõ tiền thân của chính mình bị đọa làm cho Quỷ Chó cần càng tạo thêm sự tinh tấn. Tôn đưa A-Nan bạch đức Phật: Xưa kia, tín đồ ấy tạo ra tội ác gì mà lại đọa có tác dụng thân Quỷ Chó và làm cho điều thiện gì nhưng đời này được chứng Đạo quả?Đức Phật đáp: Vào thời quá khứ , trong tiến độ đức Phật Ca-Diếp giáo hoá, bạn ấy là 1 trong những Tỷ-kheo con trẻ có âm nhạc trong trẻo, tụng kinh xướng tán khôn cùng hay, lại trì Giới vẻ ngoài rất nghiêm túc, thấy một Tỷ-kheo già sẽ tụng Kinh âm nhạc rất dở, đề xuất chê rằng: Giọng tụng ghê của Trưởng Lão này như chó sủa. Sau đó, biết vị Tỷ-kheo già đã bệnh Đạo quả phải rất sốt ruột tự trách, bèn cho vị Tỷ-kheo già xin sám hối tội lỗi. Bởi vì bởi fan ấy nói lời ác nghiệt mà trải qua năm trăm đời đọa có tác dụng thân chó, và do tín đồ ấy xuất gia trì Giới nghiêm túc nên đời này được chạm chán Ta, nghe pháp và được giải thoát.”

5. Kinh Đại Tập: “Nếu người nào trong thừa khứ, hoặc phỉ báng Chánh pháp; hoặc chê bai Thánh nhân; hoặc gây chướng ngại vật cho hầu hết vị thuyết pháp; hoặc sao chép bom tấn sai sót câu, chữ; hoặc khiến tổn sợ hãi sự tu học Phật pháp của kẻ khác; hoặc bít dấu cấm đoán kẻ khác biết Phật pháp. Vì chưng nghiệp duyên này, phải đời này bị trái báo mù mắt.”

6. Tởm Hiền đần Nhân Duyên: “Khi đức phật tại thế, có tín đồ bắt được một bé cá trăm đầu, mọi fan lấy làm kinh dị mang đến trình bạch đức Phật. Đức Phật mang đến chỗ nhỏ cá, hỏi nó rằng: Con có phải là Ca-tỳ-lê không?Cá đáp: Thưa, đúng vậy!Hỏi: lúc này mẹ của nhỏ đang ở chỗ nào?Cá đáp: Thưa, đọa vào Địa lao tù A-tỳ. A-Nan bạch hỏi ông phật về căn do ấy, tiên phật dạy: Trong quá khứ, vào thời đức phật Ca-Diếp giáo hoá, có bạn con của một gia đình Bà-la-môn tên là Ca-tỳ-lê, vô cùng thông minh cùng đa văn, thuộc đối thoại cùng với vị Sa-môn bị thất bại, mẹ bảo Ca-tỳ-lê rằng: Sao bé không lăng nhục ông ta? Sau đó, Ca-tỳ-lê lại hội thoại với Sa-môn ấy, nhưng mà cũng vẫn bị thất bại, liền mạ lỵ rằng: đàn Sa-môn những ông là loại ngu dở người chẳng biết được những điều gì cả , lao động trí óc như đầu loại thú, là chủng loại thú trăm đầu, chẳng tất cả loài nào giống các ông! bởi nhân duyên ấy mà hiện nay Ca-tỳ-lê đọa có tác dụng cá trăm đầu, còn mẹ Ca-tỳ-lê dậy con nhục mạ Sa-môn đầy ác ý đề nghị bị quả báo trên Địa Ngục. Qua sự kiện này, cần cẩn trọng về hành vi của Tam nghiệp Thân -khẩu-ý vậy.”

8. Tởm Phật Thuyết Giới Tiêu Tai: “Đức Phật thấy một con sâu trong ao nước đầy dơ dáy bẩn, thân hình tương tự như người. A-Nan bạch đức Phật: Đời trước, con sâu ấy chế tạo ra nghiệp gì mà hiện nay bị sinh vào trong vũng nước ấy?Đức Phật bảo: "Vào thời Tượng pháp trong quá khứ, gồm Thầy Tri-sự của một ngôi miếu rất ghét bỏ khách Tăng vày đến vượt nhiều, cần sinh trung ương sân hận, mật báo cùng với Đàn-việt mang bơ mang đến chùa (đừng đến khách Tăng biết).

Xem thêm: Tìm Hiểu Một Số Trung Tâm Tiếng Anh 123, Tiếng Anh 123

Nhưng lại khách Tăng lại mang lại đòi phân chia phần, thầy Tri-sự không giữ gìn Giới Cấm về miệng, ngay tức khắc mạ lỵ rằng: vì sao các ông không ăn phân giải cơ mà cứ theo tôi đòi ăn uống bơ như thế? bởi vì mạ lỵ chúng Tăng như vậy, cơ mà trải qua vô lượng đời bị đọa vào trong nước đầy ô-uế như vậy.”

7. Kinh La Vân Nhẫn Nhục: “La Vân cho khất thực trên một đơn vị Bà-la-môn không tin tưởng Phật pháp, đề xuất họ không cha thí, lại tấn công đập có tác dụng đầu của La Vân bị thương tung máu, và còn bốc cát bỏ vào bình bát. La Vân gần như nhẫn nhục, đến bên bờ sông để rửa đầu, bát; rồi về bên bạch hỏi đức Phật. Đức Phật dạy: Khi vai trung phong ác khởi lên mạnh mẽ thì trung ương thiện vẫn yếu kém, đừng lưu tâm đến việc ấy! Vị Bà-la-môn ấy, sau khi chết bị đọa vào Địa lao tù Vô gián để chịu đựng khổ trải qua mặt hàng ức kiếp; sau đó, bị đọa làm nhỏ trăn để nạp năng lượng đất, cát. Tức là, vày tâm sảnh hận tiến công đập bạn giữ Giới bắt buộc phải làm thân ác dữ, và vày bốc cat để vào bát buộc phải đời này phải ăn uống cát, đất. Bắt lại, quả báo của nghiệp ác chẳng buộc phải do người nào sinh sản ra!”.

8. Tởm Tội Phước Báo Ứng: “Người được sinh sống lâu, thân thể khoẻ mạnh, không trở nên tật dịch là tác dụng của sự giữ lại Giới. Người yêu mến sát sanh có khả năng sẽ bị đọa làm nhỏ phù du sống xung quanh nước, mới sinh buổi sáng, chiều tối lại chết. Người thích thú trộm cắp tài vật dụng của người khác sẽ ảnh hưởng đọa có tác dụng trâu ngựa, tôi tớ để trả nợ kiếp trước. Người thương yêu tà dâm, khi chết bị đọa vào Địa Ngục, phái mạnh thì bị ôm trụ đồng rất nóng, phái nữ thì bị nằm nệm sắt cháy đỏ, sau khi hết tội được sanh lên nhân gian, lại bị sinh vào loài gà, vịt. Người yêu dấu vọng ngữ mang về điều xấu ác cho những người khác, khi bị tiêu diệt bị đọa vào Địa Ngục, bị rót nước đồng sôi vào miệng, bị kéo lưỡi cho trâu cày, khi thoát khỏi Địa ngục tù lại bị đọa vào loại chim cú, chim quạ gồm tiếng kêu xấu ác. Người thích thú uống rượu say sưa phạm đủ bố mươi sáu tội, khi bị tiêu diệt bị đọa vào Địa ngục Phân giải, ra khỏi Địa lao tù bị sanh vào loài tinh tinh, về sau được thiết kế người thì ngớ ngẩn ngơ vô trí, chẳng biết gì cả.Được làm người phú quý tôn quí như quốc Vương hay Trưởng giả là hiệu quả của sự lễ bái phụng sự Tam Bảo. Bị làm người ti tiện là vì không lễ bái phụng sự Tam Bảo. Bị làm tín đồ câm ngọng là do huỷ báng Tam Bảo. Bị làm tín đồ đui, điếc là do không nghe và thiếu tín nhiệm Phật pháp. Được nghe Phật pháp trung ương không ưa thích, lại còn rầm rĩ gây trở ngại fan khác nghe pháp, những người này sau khi chết bị đọa làm cho chó có tai to cùng quặp xuống.”

9. Khiếp Chánh Pháp Niệm Xứ: “Khi nghiệp báo chư Thiên vẫn tận, mạng sống ngay gần kết thúc, nếu đa số vị làm sao đời trước đã tạo tội trộm cắp, bấy giờ các Thiên phụ nữ sẽ lấy hầu hết vật quý đẹp mắt trang điểm của họ, dâng cho những Thiên tử khác. Nếu phần đa vị làm sao đời trước đã tạo thành tội vọng ngữ, bấy giờ nghe các Thiên cô bé nói phô lại hiểu lầm bậy bạ, mắng chửi bọn họ một phương pháp ác độc. Nếu đều vị làm sao đời trước đem rượu ba thí cho những người giữ Giới, hoặc tự phá Giới mà uống rượu, thì lúc lâm thông thường sẽ tiến công mất Chánh niệm, trung ương thức mê loạn cùng đọa vào Địa Ngục. Nếu hầu hết vị làm sao đời trước đã tạo tội cạnh bên sanh, bấy giờ lâu mạng vẫn rút ngắn, tật bệnh sẽ đến rất nhanh để mau chết. Nếu đầy đủ vị nào đời trước tạo tội tà dâm, bấy giờ những Thiên phụ nữ đều vứt rơi họ mà lại cùng đến vui chơi giải trí với các Thiên tử khác. Đây call là tướng tá “Thiên Nhân Ngũ Suy” vậy.”

10. Khiếp Ưu-Bà-Tắc Giới: “Ở nước Chi-Đề bao gồm một bé Rồng ác dữ, thân nó thường xuyên phun sương lửa tạo ra sấm chớp, mưa đá, dẫn đến chết chóc, yêu thương tích cho rất nhiều người; còn những vật thì bị tổn sợ hư hao. Bấy giờ, tất cả một Tỷ- kheo đã bệnh quả A-la-hán thương hiệu là Ta-Già-Đà, biết được vấn đề như vậy liền cho chỗ rồng ở, Tỷ-kheo nhập định Hoả Quang, rồi dùng năng lượng thần thông biến hiện nhiều cách để chế ngự con rồng độc, kết cục Rồng xin quy-y Tam Bảo. Về sau, vào một sáng đi khất thực, Ta-Già-Đà chạm chán một tín nữ, tín đồ này đem rượu trắng hoà với cháo sữa dâng cúng; Ta-Già-Đà chẳng biết đề xuất dùng thực phẩm ấy, sau khi thuyết pháp xong, quay trở lại trú xứ. Đi được nửa đường, hóa học men phạt tác phải ngã quỵ thân đường, đánh mất tất cả oai nghi. Đức Phật thấu hiểu sự việc, dẫn những Đệ tử mang lại chỗ Ta-Già-Đà vẫn nằm, Ngài nói với những Đệ tử: Tỷ-kheo Ta-Già-Đà biểu lộ đại thần thông đã tương khắc được con rồng độc, bấy tiếng say sưa chết giả như vậy thì một con ễnh ương cũng chẳng thu phục được! Bậc Thánh nhân mà lỡ uống rượu còn tổn hại như thế, huống gì là người phàm phu! bởi vậy, là Đệ tử của Ta, kể từ đây trong tương lai một giọt rượu cũng không được uống.”