Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoe loại ô bên trên đầu thời trước đôi ta với mọi người trong nhà chiếc ô xoe tròn là láng lá mong mỏi sao mưa thiệt lâu khiến cho đôi lứa bên nhau ngày nay đôi ta cách nhau vắng em anh nhìn từng góc phố từng song uyên ương cùng mọi người trong nhà tròn xoe loại ô trên đầu thời nay đôi ta xa nhau lá xanh bên trên cành thành lá úa từng giọt mưa ngâu rớt mặt thềm tình thân đâu dễ lãng quên Và trận mưa mưa rồi đang tan đi trên trời đầy nắng và nóng gió giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau? chuyện tình yêu như là những trận mưa trong đời đầy nắng và nóng gió để trên mi ai hiện giờ ướt đẫm mưa ngâu

Bạn đang xem: Bài Hát Mưa Ngâu (Lâm Thúy Vân)

Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoe mẫu ô trên đầu rất lâu rồi đôi ta cùng nhau chiếc ô xoe tròn là trơn lá mong sao mưa thật lâu làm cho đôi lứa mặt nhau ngày này đôi ta cách nhau chừng vắng em anh quan sát từng góc phố từng đôi uyên ương với mọi người trong nhà tròn xoe dòng ô trên đầu thời buổi này đôi ta xa nhau chừng lá xanh bên trên cành thành lá úa từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm tình thương đâu dễ quên béng Và trận mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau? chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng nóng gió ném lên mi ai hiện thời ướt đẫm mưa ngâu
*người Tình Trăm Năm

Lâm Thúy Vân

*
41.525


http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20120119/YQIFiplewBc8b0Bjkuod590bef8b77ec3.jpg

chia ly

Lâm Thúy Vân

*
32.215


http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20120119/YQIFiplewBc8b0Bjkuod590bef8b77ec3.jpg

Xem thêm: Các Kiểu Tết Tóc Đẹp Nhất Cho Bạn Nữ Đi Tiệc, 365 Kiểu Tết Tóc Ngắn Đẹp Đơn Giản Và Dễ Làm

http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20120119/XsW07X6nJyeZODF4MSbK59128046699b0.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20120119/ZdAXpI97cr5MeZrI0zq358f746fdb6ab1.jpg
http://musicmd1fr.s86.com.vn.net/bucket-image-s86.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg