Ưu điểm:

 • Thời gian vay vốn từ 12 - 48 tháng.
 • Hạn mức vay vốn linh hoạt  10 -  300 triệu.
 • Thời gian giải ngân từ 24h - 48h.
 • Bảo mật tuyệt đối với gia đình.
 • Miễn phí tư vấn và làm hồ sơ vay vốn.

 Điều kiện vay:

 • Khách hàng tuổi từ 21 - 58 tuổi.
 • Khách hàng có lương hàng tháng từ 5,5 triệu trở lên
 • Ưu tiên cán bộ giáo viên giảng viên, cán bộ ngành y tế. cơ quan nhà nước.

Hồ sơ vay vốn gồm:

 • Chứng minh nhân dân phô tô từ bản gốc
 • Hộ khẩu phô tô từ bản gốc ( đủ 16 trang )
 • Hợp đồng lao động/ quyết định / xác nhận công tác ( 1 trong 3 thứ )
 • Sao kê lương 3 tháng gần nhất/ xác nhận lương 3 tháng gần nhất.
 • 01 ảnh 3×4.