Bảng giá chỉ xe thiết bị Honda cùng Yamaha hôm nay

Giá xe vật dụng Honda


giá bán xe thiết bị Vision 2022 bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh (không gồm Smartkey) có mức giá bán đề xuất là 30,290,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 44,000,000 đồng (giá chênh lệch 13,710,000 đồng)Giá xe vật dụng Vision 2022 bản Cao cấp bao gồm Smartkey có giá bán đề xuất là 31,990,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 47,000,000 đồng (giá chênh lệch 15,010,000 đồng)Giá xe lắp thêm Vision 2022 bản đặc biệt bao gồm Smartkey có giá bán đề xuất là 33,290,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 50,000,000 đồng (giá chênh lệch 16,710,000 đồng)Giá xe đồ vật Vision 2022 bạn dạng Cá tính bao gồm Smartkey có giá bán lời khuyên là 34,790,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 53,000,000 đồng (giá chênh lệch 18,210,000 đồng)Giá xe thứ Air Blade 125 2022 bản Tiêu chuẩn có giá chỉ bán lời khuyên là 42,090,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 54,000,000 đồng (giá chênh lệch 11,910,000 đồng)Giá xe thiết bị Air Blade 125 2022 phiên bản Đặc biệt có giá bán khuyến cáo là 43,290,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 57,000,000 đồng (giá chênh lệch 13,710,000 đồng)Giá xe lắp thêm Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn có giá chỉ bán khuyến nghị là 55,990,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 67,000,000 đồng (giá chênh lệch 11,010,000 đồng)Giá xe trang bị Air Blade 160 ABS 2022 phiên bản Đặc biệt có giá bán khuyến cáo là 57,190,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 70,000,000 đồng (giá chênh lệch 12,810,000 đồng)Giá xe thiết bị Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không bao gồm Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) có giá bán lời khuyên là 39,066,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 52,000,000 đồng (giá chênh lệch 12,934,000 đồng)Giá xe vật dụng Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) có mức giá bán khuyến nghị là 41,226,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 54,000,000 đồng (giá chênh lệch 12,774,000 đồng)Giá xe lắp thêm Lead 2022 bạn dạng Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) có giá bán đề xuất là 42,306,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 56,000,000 đồng (giá chênh lệch 13,694,000 đồng)Giá xe đồ vật SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn chỉnh CBS có giá bán khuyến nghị là 55,659,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 76,300,000 đồng (giá chênh lệch 20,641,000 đồng)Giá xe thiết bị SH Mode 2022 phiên bản Thời trang ABS có giá bán khuyến nghị là 60,666,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 88,000,000 đồng (giá chênh lệch 27,334,000 đồng)Giá xe máy SH Mode 2022 bạn dạng Đặc biệt ABS có mức giá bán khuyến nghị là 61,844,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 89,000,000 đồng (giá chênh lệch 27,156,000 đồng)Giá xe thứ SH 125i phanh CBS 2022 có giá bán khuyến cáo là 71,790,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 91,000,000 đồng (giá chênh lệch 19,210,000 đồng)Giá xe đồ vật SH 125i phanh ABS 2022 có giá bán khuyến nghị là 79,790,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 98,000,000 đồng (giá chênh lệch 18,210,000 đồng)Giá xe trang bị SH 150i phanh CBS 2022 có giá bán khuyến cáo là 90,290,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 114,000,000 đồng (giá chênh lệch 23,710,000 đồng)Giá xe thiết bị SH 150i phanh ABS 2022 có mức giá bán đề xuất là 98,290,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 125,000,000 đồng (giá chênh lệch 26,710,000 đồng)Giá xe trang bị SH 150i ABS phiên bản Đặc biệt 2022 có mức giá bán lời khuyên là 99,490,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 129,000,000 đồng (giá chênh lệch 29,510,000 đồng)Giá xe máy SH 150i ABS phiên bản Thể thao 2022 có mức giá bán khuyến nghị là 99,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 132,000,000 đồng (giá chênh lệch 32,010,000 đồng)Giá xe trang bị SH350i phiên bạn dạng Cao cấp có mức giá bán khuyến nghị là 148,990,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 168,000,000 đồng (giá chênh lệch 19,010,000 đồng)Giá xe trang bị SH350i phiên bạn dạng Đặc biệt có mức giá bán lời khuyên là 149,990,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 170,000,000 đồng (giá chênh lệch 20,010,000 đồng)Giá xe trang bị SH350i phiên bạn dạng Thể thao có giá bán đề xuất là 150,490,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 172,000,000 đồng (giá chênh lệch 21,510,000 đồng)Giá xe lắp thêm Wave Alpha 2022 bạn dạng tiêu chuẩn có giá chỉ bán khuyến cáo là 17,890,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 23,200,000 đồng (giá chênh lệch 5,310,000 đồng)Giá xe máy Wave Alpha 2022 phiên bản giới hạn có mức giá bán đề xuất là 18,390,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 23,700,000 đồng (giá chênh lệch 5,310,000 đồng)Giá xe vật dụng Wave RSX 2022 bạn dạng phanh cơ vành nan hoa có mức giá bán đề xuất là 21,790,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 26,300,000 đồng (giá chênh lệch 4,510,000 đồng)Giá xe trang bị Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa có mức giá bán đề xuất là 22,790,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 27,300,000 đồng (giá chênh lệch 4,510,000 đồng)Giá xe sản phẩm công nghệ Wave RSX 2022 phiên bản Phanh đĩa vành đúc có mức giá bán lời khuyên là 24,790,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 29,300,000 đồng (giá chênh lệch 4,510,000 đồng)Giá xe máy Blade 110 phanh cơ vành nan hoa có mức giá bán đề xuất là 18,890,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 22,900,000 đồng (giá chênh lệch 4,010,000 đồng)Giá xe vật dụng Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa có giá bán khuyến nghị là 19,890,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 23,900,000 đồng (giá chênh lệch 4,010,000 đồng)Giá xe vật dụng Blade 110 phanh đĩa vành đúc có mức giá bán khuyến nghị là 21,390,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 25,300,000 đồng (giá chênh lệch 3,910,000 đồng)Giá xe thiết bị Future 2022 bạn dạng tiêu chuẩn vành nan hoa có mức giá bán khuyến nghị là 30,290,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 38,300,000 đồng (giá chênh lệch 8,010,000 đồng)Giá xe sản phẩm Future 2022 bản Cao cấp vành đúc có giá bán lời khuyên là 31,490,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 40,200,000 đồng (giá chênh lệch 8,710,000 đồng)Giá xe thứ Future 2022 bạn dạng Đặc biệt vành đúc có giá bán khuyến nghị là 31,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 40,700,000 đồng (giá chênh lệch 8,710,000 đồng)Giá xe đồ vật Super Cub C125 Fi có mức giá bán khuyến cáo là 84,990,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 95,200,000 đồng (giá chênh lệch 10,210,000 đồng)Giá xe trang bị Winner X 2022 phiên bản Tiêu chuẩn CBS có mức giá bán khuyến nghị là 46,090,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 45,000,000 đồng (giá chênh lệch -1,090,000 đồng)Giá xe trang bị Winner X 2022 ABS phiên bản Thể thao (Đỏ Đen ) có giá bán đề xuất là 49,990,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 48,000,000 đồng (giá chênh lệch -1,990,000 đồng)Giá xe thiết bị Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, bạc tình đen xanh, Đỏ đen xanh) có giá bán lời khuyên là 50,490,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 48,500,000 đồng (giá chênh lệch -1,990,000 đồng)Giá xe trang bị CBR150R 2022 có giá bán khuyến nghị là 70,990,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 78,600,000 đồng (giá chênh lệch 7,610,000 đồng)Giá xe vật dụng CB150R có mức giá bán đề xuất là 105,000,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 106,700,000 đồng (giá chênh lệch 1,700,000 đồng)Giá xe sản phẩm công nghệ Rebel 300 có mức giá bán lời khuyên là 125,000,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 128,800,000 đồng (giá chênh lệch 3,800,000 đồng)Giá xe vật dụng Rebel 500 có giá bán lời khuyên là 180,000,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 187,000,000 đồng (giá chênh lệch 7,000,000 đồng)Giá xe trang bị CB300R có giá bán đề xuất là 140,000,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 136,800,000 đồng (giá chênh lệch -3,200,000 đồng)