Trung tâm trợ giúp

Để lấy và xem các thông tin của khách hàng bạn cần có những điều kiện như:

Có chứng minh thư nhân dân.

Các thông tin cá nhân đầy đủ.

Số điện thoại đầy đủ, tên cơ quan và địa chỉ cụ thể.

 

 

 

Bạn hãy truy cập vào trang web: S86.com.vn, tiếp đó vào mục đăng ký và điền các thông tin cá nhân cần thiết cuối cùng hãy up lên để sàn tài chính lưu giữ.

 

 

 

 

.
.