TUẦN 20

A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Bảng nhân 3, bảng nhân 4, bảng nhân 5 (lập và thuộc bảng, vận dụng những bảng nhân đó vào giải toán có một phép nhân, biết đếm thêm 3, thêm 4, thêm 5).

Bạn đang xem: Bảng nhân 4 lớp 2

Biết tính cực hiếm của biểu thức số tất cả hai lốt phép tính nhân cùng cộng

Ví dụ 1. Số?:

Thừa số

3

3

4

4

5

5

3

5

Thừa số

6

9

7

8

10

6

7

2

Tích

Hướng dẫn

Thừa số

3

3

4

4

5

5

3

5

Thừa số

6

9

7

8

10

6

7

2

Tích

Ví dụ 2. Viết cha số tiếp sau của hàng số:

a) 3; 6; 9; …; …; …

b) 45; 40; 35; …; …; …

c) 36; 32; 28; …; …; …

Hướng dẫn

a) 3; 6; 9; 12; 15; 18.

b) 45; 40; 35; 30; 25; 20.

Xem thêm: Shop Mỹ Phẩm Xuân Thủy, Cửa Hàng Trực Tuyến, Mỹ Phẩm Xuân Thủy

c) 36; 32; 28; 24; 20; 16.

Ví dụ 3. Tính theo mẫu: 3 × 6 + 2 = 18 + 2

= 20

a) 4 × 7 + 2 b) 5 × 7 + 5 c) 4 × 8 + 2

a) Hướng dẫn

a) 4 × 7 + 2 = 28 + 2 b) 5 × 7 + 5 = 35 + 5 c) 4 × 8 + 2 = 32 + 2

= 30 = 40 = 34

Ví dụ4. Một con chó bao gồm 4 mẫu chân. Hỏi 6 bé chó bao gồm bao nhiêu chiếc chân?

Hướng dẫn

6 bé chó có số cái chân là:

4 × 6 = 24 (chân)

Đáp số: 24 chân

Bài 5. Cô giáo có 32 quyển sách. Cô dự định thưởng đến 6 bạn học sinh xuất sắc mỗi bạn 5 quyển sách. Hỏi cô giáo tất cả đủ sách để phát thưởng cho chúng ta học sinh tốt không?

Hướng dẫn

Số cuốn sách cô giáo dự định thưởng cho các bạn học sinh giỏi là:

5 × 6 = 30 (quyển)

Vì 30

3

6

21

b) Đếm thêm 4rồi viết số thích hợp vào ô trống:

4

16

28

c) Đếm thêm 5rồi viết số tương thích vào ô trống:

5

25

40

Bài 6. Tính:

a) 3 × 4 + 5 b) 5 × 9 + 5 c) 3 × 4 + 7

4 × 4 + 2 b) 5 × 7 + 8 c) 4 × 4 + 9

Bài 7. Tính:

a) Tích của 3 và số nhỏ xíu nhất bao gồm hai chữ số

b) Tích của 4 và số lớn nhất có một chữ số

c) Tích của 5 và số tức thời trước số lớn số 1 có một chữ số

Bài 8. Mỗi đội công nhân gồm 3 người. Hỏi 9 đội như vậy có bao nhiêu người?

Bài 9. Mỗi bình hoa bao gồm 5 bông hoa. Hỏi 4 bình như vậy có bao nhiêu bông hoa?

Bài 10. Lớp 2A tất cả 9 bàn, từng bàn ngồi 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?

Bài 11. Một thùng đựng 24 lít. Thùng đang rỗng, cô Xuân đổ vào thùng 4 can dầu, từng can đựng 5 lít dầu. Hỏi cô Xuân đổ vào đang đầy thùng chưa?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 20 trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên s86.com.vn để hiểu bài tốt hơn.